Hotline: 0906295239

 
Loại văn bản 
Số hiệu 
Ngày ban hành 
Hiệu lực 
Mô tả 
 
1Luật55/2014/QH1323/06/2014Còn hiệu lựcLuật bảo vệ môi trường 2014
2Luật17/2012/QH1321/12/2016Còn hiệu lựcLuật tài nguyên nước 2012
3Nghị định18/2015/NĐ-CP14/02/2015Còn hiệu lựcQuy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
4Nghị định19/2015/NĐ-CP14/02/2015Còn hiệu lựcQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài bảo vệ môi trường
5Nghị định201/2013/NĐ-CP27/11/2013Còn hiệu lựcQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
6Nghị định179/2013/NĐ-CP14/11/2013Hết hiệu lựcQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
7Nghị định127/2014/NĐ-CP31/12/2014Còn hiệu lựcQuy định điều kiện của tổ chức hoạt động lĩnh vực quan trắc môi trường
8Nghị định80/2014/NĐ-CP06/08/2014Còn hiệu lựcvề thoát nước và xử lý nước thải
9Nghị định25/201329/03/2013Còn hiệu lựcPhí bảo vệ môi trường đối với nước thải
10Nghị định38/2015/NĐ-CP24/04/2015Còn hiệu lựcQuản lý chất thải và phế thải
11Thông tư26/2015/TT-BTNMT28/05/2015Còn hiệu lựcQuy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
12Thông tư27/2015/TT-BTNMT29/05/2015Còn hiệu lựcVề đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
13Thông tư27/2014/TT-BTNMT30/05/2014Còn hiệu lựcQuy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
14Thông tư36/2015/TT-BTNMT30/06/2015Còn hiệu lựcVề quản lý chất thải nguy hại
15Thông tư41/2015/TT-BTNMT09/09/2015Còn hiệu lựcVề bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
16Thông tư35/2015/TT-BTNMT30/06/2015Còn hiệu lựcVề bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
17Thông tư22/2015/TT-BTNMT28/05/2015Còn hiệu lựcQuy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển
18Thông tư08/2015/TT-BTNMT26/02/2015Còn hiệu lựcQuy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra khai thác nước dưới đất
19Thông tư51/2014/TT-BTNMT05/09/2014Còn hiệu lựcQuy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
20Thông tư77/2015/TT-BTNMT31/12/2015Còn hiệu lựcBan hành kỹ thuật quy chuẩn quốc gia về môi trường nước thải chế biến thủy sản
21Thông tư76/2015/TT-BTNMT31/12/2015Chưa rõBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nước thải sản xuất cồn
22Thông tư67/2015/TT-BTNMT21/12/2015Chưa rõBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường chất lượng nước biển
23Thông tư65/2015/TT-BTNMT21/12/2015Chưa rõBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường chất lượng nước mặt
24Thông tư66/2015/TT-BTNMT21/12/2015Chưa rõBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường chất lượng nước dưới đất
25Thông tư64/2015/TT-BTNMT21/12/2015Chưa rõBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
26Thông tư13/2015/TT-BTNMT31/03/2015Còn hiệu lựcBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nước thải dệt nhuộm
27Thông tư12/2015/TT-BTNMT31/03/2015Còn hiệu lựcBan hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nước thải giấy và bột giấy
[Condition]Create Filter 


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC