Hotline: 0906295239
Tư vấn thực hiện và lập báo cáo giám sát môi trường


Báo cáo giám sát môi trường

là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường, nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. Từ đó lập báo cáo kết quả quan trắc số liệu của mỗi công ty giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra giải pháp xử lý môi trường.

                                                                            

1. Đối tượng và tần suất thực hiện

 • Đối tượng thực hiện: Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ.
 • Tần suất thực hiện: 2 - 4 lần/năm. Tần suất thực hiện được nêu cụ thể trong Chương trình giám sát môi trường của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản đã được phê duyệt/ xác nhận.

2. Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH11 ngày 23/06/2014;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 18/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
 • Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Hồ sơ cần thiết
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất;
 • Chương trình giám sát môi trường định kỳ trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết/ Cam kết bảo vệ môi trường (Kế hoạch bảo vệ môi trường)/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
 • Chương trình giám sát môi trường định kỳ trong Giấy phép xả thải đã được cấp ( nếu có);
 • Tùy theo ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

3. Mô tả công việc

 •  Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 •  Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
 • Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố;
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
 • Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

          - Sở Tài nguyên và Môi trường

          - Ban quản lý Khu công nghiệp

          - Ban quản lý Khu kinh tế

          - Phòng Tài nguyên và Môi trường

          - Bộ Tài nguyên và Môi trường

          - Các bộ khác.

5. Xử phạt vi phạm

Đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, báo cáo giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường), sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

- Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường):

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định. (Khoản 2 điều 8 trong Nghị định 179/2013/NĐ-CP)

- Đối tượng báo cáo đánh giá tác động môi trường :

 •  Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
 • h) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định. ( Khoản 1 điều 9 trong Nghị định 179/2013/NĐ-CP)

- Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

 •  Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
 • Phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định. ( khoản 1 điều 11 trong Nghị định 179/2013/NĐ-CP).

- Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

 • Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
 • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chươngtrình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định. (Khoản 2 điều 11 trong Nghị định 179/2013/NĐ-CP).
Nguyễn Trọng Dũng 03/03/2016 10:35


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC