Hotline: 0906295239
Tu vấn và lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước ngầm
  

Giấy phép khai thác nước ngầm

Các cơ sở khai thác nước ngầm có công trình là hệ thống gồm một hoạc nhiều giếng khoan, giếng đào, hành lang, mạch lộ, hang động cần phải xin giấy phép để có thể hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan chức năng, nhằm giảm thiểu việc khai thác bừa bãi dẫn đến cạn kiệt nguồn nước, sụt lún ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến vùng có mực nước hoặc áp lực của tầng chứa nước bị hạ thấp. 

1. Đối tượng thực hiện

-    Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có khai thác, sử dụng nước ngầm có quy mô khai thác trên 10m3/ngày.đêm;

-    Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước ngầm cho hoạt độn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày.đêm, giếng khoan khai thác nước ngầm cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong khu vực phải đăng ký khai thác nước ngầm và có chiều sâu lớn hơn 20 m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước ngầm.

 

2. Căn cứ pháp lý

  • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);
  • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước;
  • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép Tài nguyên nước;
  • Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường .

3. Mô tả công việc

-         Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất;

-         Xác định thông số về các đặc điểm địa chất - địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất;

-         Thu mẫu nước giếng và phân tích tại phòng thí nghiệm;

-         Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước khai thác;

-         Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000;

-         Tính toán dự báo mực nước hạ thấp;

-         Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế;

-         Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước;

-         Lập đề án và trình nộp cơ quan chức năng.

 

4. Hồ sơ cần thiết

-         Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư/ Quyết đinh thành lập;

-         Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất;

-         Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

-         Sơ đồ bố trí công trình thăm dò tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn;

-         Bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn, kèm theo các mặt cắt;

-         Báo cáo thăm dò nước ngầm/Báo cáo hiện trạng khai thác nước;

-         Phiếu kết quả phân tích chất lượng nguồn nước ngầm không quá 6 tháng;

-         Hợp đồng/hóa đơn khoan giếng;

-         Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo lưu lượng xin cấp phép của dự án và lĩnh vực hoạt động, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

   -    Bộ Tài nguyên và Môi trường

  -     UBND cấp tỉnh

Nguyễn Trọng Dũng 03/03/2016 09:08


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC