Hotline: 0906295239
Kế hoạch bảo vệ môi trường


 

 

Kế hoạch Bảo Vệ Môi Trường (Thay thế Cam Kết BVMT)

Mới đây, Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 quy định thực hiện Kế hoạch Bảo vệ Môi trường thay thế cho thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường ( Luật BVMT 2005)

 

 

1. Đối tượng thực hiện

- Dự án sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng có quy mô nằm ngoài Phụ lục II và không thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

- Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

2. Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 - 19);
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3.     Mô tả công việc

 • Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;
 • Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH;
 • Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;
 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;
 •  Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;
 • Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm định;
 • Chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định;
 • Nhận kết quả: Quyết định phê duyệt báo cáo, báo cáo được phê duyệt.

4.      Hồ sơ cần thiết

-         Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư;

-         Thỏa thuận địa điểm xây dựng;

-         Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi;

-         Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có);

-         Sơ đồ vị trí dự án;

-         Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải;

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

5.     Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo  vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận,xem xét là một trong các cơ quan sau:

          -   Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thực hiện dự án.

          -    Ban quản lý các KCN.

          -     Ban quản lý Khu kinh tế.

6. Xử phạt vi phạm

-         Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường của các đối tượng không phải lập dự án đầu tư bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định (khoản 1, điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP);

-         Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường của các đối tượng phải lập dự án đầu tư bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định (khoản 2, điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP).

Nguyễn Trọng Dũng 03/03/2016 10:27


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC