Hotline: 0906295239
Đánh giá tác động môi trường


 

 

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

 

1. Đối tượng thực hiện

-     Dự án sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có quy mô như trong Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

-       Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

2. Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH11 ngày 23/06/2014;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3.     Mô tả công việc

 • Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;
 • Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH;
 • Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;
 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;
 • Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
 • Tham vấn ý kiến UBND và cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án;
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm định hò sơ;
 • Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.
 • Chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của hội đồng thẩm định;
 • Nhận quyết định phê duyệt báo cáo và báo cáo sau khi được phê duyêt.

4. Hồ sơ cần thiết

   - Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

  - Thỏa thuận địa điểm xây dựng .

  - Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

  - Sơ đồ vị trí dự án

  - Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

  - Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.  

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

   - Sở Tài nguyên và Môi trường

   - Ban quản lý Khu công nghiệp

   - Ban quản lý Khu kinh tế.

   - Bộ Tài nguyên và Môi trường

   - Các bộ khác.

6. Xử phạt vi phạm

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định. (khoản 3, điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP)

Nguyễn Trọng Dũng 03/03/2016 10:31


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC