Hotline: 0906295239
Đăng ký chủ nguồn thải
  

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại nghĩa là các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

1. Đối tượng thực hiện

Cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại

 • Khối lượng từ 120 kg/năm trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt theo QCVN 07:2009/BTNMT hoặc chất POP theo công ước Stockhom)
 • Khối lượng từ 600 kg trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại khác
 • Thời gian hoạt động của cơ sở từ 1 năm trở lên

 2. Căn cứ pháp lý

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 12)
 •  Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Mô tả công việc

 • Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất;
 • Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp;
 • Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác;
 • Xác định mã đăng ký của các loại chất thải;
 • Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp;
 • Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường.

4. Hồ sơ cần thiết

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư;
 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
 • Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiêt/đơn giản;
 • Giấy tờ quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất.

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

6. Xử phạt vi phạm

 Đối với các trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đăng ký Sổ nguồn thải CTNH mà không tiến hành đăng ký hoặc khai báo phát sinh CTNH với cơ quan chức năng sẽ bi phạt hành chính:

 • Phạt tiền từ 30.000.000- 40.000.000 nếu không đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Phạt tiền từ 5.000.000- 10.000.000 nếu không báo cáo quản lý CTNH định kỳ.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối nếu kê khai không đúng, không đầy đủ chất thải nguy hại trong chứng từ chất thải nguy hại theo quy định.
Nguyễn Trọng Dũng 24/02/2016 17:47


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC