Hotline: 0906295239
Dự án tiêu biểu

TT

Thông tin chung về hợp đồng

Lĩnh vực tư vấn

1

Hợp đồng số 102, 103/HĐ ký ngày 5,11/11/2013

-   Tư vấn quan trắc môi trường nước thải, khí thải, kiểm soát ô nhiễm thuộc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn quận Long Biên năm 2013.

-   Chủ đầu tư: UBND Quận Long Biên

Dự án Quan trắc, kiểm soát ô nhiễm môi trường

2

Hợp đồng số 02/2013/NTK- YMVN ký ngày 1/06/2013

    - Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép gia hạn xả thải vào nguồn nước- nhà máy 1 và 2 của Công ty TNHH YAMAHA

    -  Chủ đầu tư: Công ty N.T.K: ≠  2701, tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Giấy phép khai thác nước mặt

3

Hợp đồng số 06/2013/HĐ ký ngày 18/01/2013

   -  Tư vấn lập hồ sơ và xin cấp giấy phép khai thác nước cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Thạch bàn với lưu lượng khai thác 960 m3/ngày.

   -  Chủ đầu tư: Công ty tập đoàn Thạch Bàn

Giấy phép khai thác nước dưới đất

4

Hợp đồng số 28.3/HĐ- 2014 ký ngày 28/03/2014

   - Tư vấn lập hồ sơ xin phép xả thải nước thải cho khu làm việc văn phòng- Tổng kho xăng dầu Đức Giang.

   - Chủ đầu tư: Tổng kho xăng dầu Đức Giang- Công ty XD khu vực 1- Công ty TNHH MTV

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

5

Hợp đồng số 10/2014/HĐKHCN-18 ký ngày 02/10/2014

   - Tư vấn Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

   - Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

6

Hợp đồng số 15/2013/HĐTV ký ngày 25/04/2013

   - Tư vấn khảo sát thăm dò, lập đề án đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất phục vụ di chuyển giếng H4 - Nhà máy nước Lương Yên.

   - Địa chỉ: Đoạn Ô Đông Mác- Nguyễn Khoái Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội.

Khảo sát thăm dò, lập đề án đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất

7

Hợp đồng số 18.8/HĐ ký ngày 18/8/2014

   - Tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường quận Long Biên.

   - Chủ đầu tư: UBND Quận Long Biên

Nhiệm vụ lập hiện trạng môi trường

8

Hợp đồng số 30.11/HĐ ký ngày 30/11/2015

   - Tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường huyện Gia Lâm.

   - Chủ đầu tư: UBND Huyện Gia Lâm.

Nhiệm vụ lập hiện trạng môi trường

9

Hợp đồng số 6.11/HĐ-15 ký ngày 06/11/2015

   -  Đánh giá công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn sau khi đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường.

   -  Chủ đầu tư: UBND huyện Thanh Trì.

Nhiệm vụ đánh giá công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sau khi đã lập hồ sơ môi trường

10

 Hợp đồng số 16.2015/HĐký ngày 01/06/2015

   -  Tư vấn lập dự án đầu tư (khảo sát tổng hợp số liệu đề xuất lựa chọn công nghệ xử lý nước thải làng nghề cơ khí – kim khí xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội)

   -  Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tư vấn công nghệ hệ thống xử lý nước thải

11

Hợp đồng số 1.12/2014/HĐ- GSMT ký ngày 1/12/2014

   -  Tư vấn lập hồ sơ quyết định phê duyệt hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

   -  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần khí cụ điện 1.

Giấy xác nhận hoành thành Đánh giá tác động môi trường

12

 

 

 

Hợp đồng số 01.10/HĐ- 2015 ký ngày 01/10/2015

  - Tư vấn lập báo cáo ĐTM cho dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất nhựa Việt Nhật.

  -  Địa chỉ: xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

13

Hợp đồng số 39/HĐKT/2014 ký ngày 20/01/2014

   - Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường Dự án xây dựng Trạm biến áp 220KV Bắc Cạn

   - Chủ đầu tư: Công ty tư vấn điện 1

Quan trắc môi trường

14

Hợp đồng số 40/HĐKT/2014 ký ngày 10/03/2014

   -  Lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường Dự án xây dựng TBA 220kv Than Uyên và đầu nối

   -  Chủ đầu tư: Công ty tư vấn điện 1

Quan trắc môi trường

 

Và một số hợp đồng khác----------

 

Nguyễn Trọng Dũng 03/03/2016 11:07


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC