Hotline: 0906295239
Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt
  

Giấy phép khai thác nước mặt

Các cơ sở khai thác nước mặt có công trình là hồ chứa, đập dâng, đập tràn, kênh dẫn nước, cống, trạm bơm khai thác nước mặt cần phải xin giấy phép để có thể hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan chức năng, nhằm giảm thiểu việc khai thác bừa bãi dẫn đến cạn kiệt nguồn nước. 

 

1. Đối tượng thực hiện

-    Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có khai thác, sử dụng nước mặt cho mục đích phi nông nghiệp có quy mô khai thác trên 100m3/ngày.đêm;

-    Các cơ sở sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô khai thác nước mặt trên 0,1 m3/giây;

-    Các cơ khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy trên 50Kw.

 

2. Căn cứ pháp lý

 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);
 • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước;
 • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép Tài nguyên nước;
 • Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường .

3. Mô tả công việc

 • Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước mặt;
 • Xác định thông số về các đặc điểm địa chất - địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước mặt;
 • Thu mẫu nước sông, kênh rạch và phân tích tại phòng thí nghiệm;
 • Xác định lưu lượng và trữ lượng nước khai thác mặt;
 • Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000;
 • Tính toán dự báo mực nước hạ thấp khi hoạt động khai thác và xả thải;
 • Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế;.
 • Lập thiết đồ sơ đồ khai thác nước mặt;
 • Lập đề án và trình nộp cơ quan chức năng.

4. Hồ sơ cần thiết

-         Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư/ Quyết đinh thành lập;

-         Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất;

-         Văn bản chấp thuận đầu tư;

-         Quyết định phê duyệt quy hoạch chuyên ngành liên quan đến xây dựng công trình, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, phê duyệt quy trình vận hành công trình/hồ chưa;

-         Văn bản bàn giao nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình;

-         Đề án khai thác, sử dụng nước/Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm quy trình vận hành;

-         Phụ lục thông tin, số liệu về khí tượng thủy văn;

-         Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo lưu lượng xin cấp phép của dự án và lĩnh vực hoạt động, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

    -   Bộ Tài nguyên và Môi trường

    -   UBND cấp tỉnh

Nguyễn Trọng Dũng 03/03/2016 08:52


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC