Hotline: 0906295239
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản


 

 

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ phải lập và đăng ký với cơ quan chức năng.

 

 

 1. Đối tượng thực hiện

-       Dự án sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng lập Cam kết bảo vệ môi trường (nằm ngoài Phụ lục II, thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP);

-       Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

-       Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

a) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;

b) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

c) Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

d) Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

đ) Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

e) Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

   - Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.

2. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22);

- Thông tư 26/2015/TT- BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 

3.     Mô tả công việc

 •  Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh;
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
 •  Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
 •  Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm;
 •  Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
 •  Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại;
 •  Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án và nộp sơ sơ đến cơ quan thẩm định;
 • Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty
 •  Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

4. Hồ sơ cần thiết

-         Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

-         Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

-         Sơ đồ vị trí dự án

-         Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

-         Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

-         Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

 

5. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

-         Phòng Tài nguyên và Môi trường

     -    Ban Quản Lý KKT và KCN
Nguyễn Trọng Dũng 03/03/2016 10:02


Công ty CP & ĐT Phát triển bền vững Kim Long Trụ sở: thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Địa chỉ làm việc: Số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 0462758166 Email: kimlongdtptbv@gmail.com Website: www.kimlongdtpt.com
Video clip
Copyright© 2015 KIMLONG SUDEINCO .,JSC